Leerhuis

bible-study_724_482_80

Het Leerhuis is een plaats binnen Davids tabernakel waar we regelmatig samenkomen om Gods Woord te bestuderen. Meestal bereid één persoon een leerhuis voor, dat kan zijn m.b.t. een Bijbels personage, een specifiek thema zoals een feest van de Heer, een Bijbelboek of een ander onderwerp. Samen met alle aanwezigen gaan we dan aan de slag door samen te kijken naar het Woord, te groeien in openbaring, te studeren, te (aan)bidden, elkaar aan te vullen, op te bouwen en te versterken in het beter ‘kennen’ van God en Zijn eeuwige Woorden.

Meestal vindt een Leerhuis plaats in de huizen van één van de deelnemers en anders op een geschikte locatie. Vindt je het leuk om hier een keer bij te zijn, stuur even een berichtje via contact.

‘Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.’ (2 Tim. 3:16,17 HSV)

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme