Dwars door het vuur…

Profetische impressies van een wachter op de muur

Fourth men fire

 DWARS DOOR HET VUUR………..

Voor diegenen die wakker zijn en acht slaan op het nieuwe wat aan het uitspruiten is, wordt langzaam de weg in de woestijn zichtbaar en begint de rivier in de wildernis gestadig te stromen. Zij die niet achteromkijken en hun handen aan de ploeg slaan, zijn werkelijk in staat om het nieuwe te zien en het oude achter zich te laten, zij zijn de geschikte kandidaten voor het koninkrijk van de Allerhoogste. Zij groeien in intimiteit met de Mensenzoon en hebben een groeiende gemeenschap met de waarheid en elkaar die hen steeds meer en meer in de ware vrijheid brengt. In die vrijheid is complete genezing, bevrijding en herstel voor de gehele mens.

Veel van Mijn kinderen blijven echter stilstaan en blijven gebonden aan de plaatsen die ze in hun innerlijk koesteren. Zij verlangen om te groeien, om een dieper herstel en genezing te ontvangen, maar blijven wonen in het oude en vertrouwde. Ze verlangen naar een doorbraak in het bovennatuurlijke maar blijven tegelijkertijd in hun boten zitten. Hun verleden dicteert nog altijd hun toekomst, i.p.v. te heersen over hun omstandigheden worden ze er door beheerst en gaan ze voort in de karrensporen van gisteren. Zij zijn hoorders van Mijn woorden geworden en hebben zichzelf onbedoeld misleid en zijn daardoor ziende blind en horende doof geworden.

Ik ben echter nog steeds dezelfde die gisteren, heden en tot in eeuwigheid onveranderd is en blijft. Ik roep je vandaag opnieuw om op te staan, de deur van Mijn hoopvolle toekomst door te gaan en de kamers van wat eens was te verlaten om het Vaderhuis te betreden. Ik wil dat je de gedachten die Ik dag en nacht over je koester weer begint te horen en dat ieder geluid wat je hart overstemd plaatsmaakt voor het bevrijdingslied wat Ik over je zing. Ik verlang ernaar dat je ziet wat de Vader aan het doen is en begint om de goede werken te doen die Hij tevoren bereid heeft. Ik wil dat de ogen van je hart worden verlicht en dat je een hemels perspectief hebt en niet meer vanuit de aarde kijkt, want zonder Mijn visie zul je uiteindelijk ten gronde gaan.

Sla je geloofankers vast in de Rots van openbaring en schrik niet wanneer Ik je schud en je ogenschijnlijke geloofszekerheden beginnen te wankelen. Alleen datgene wat onwankelbaar is en gegrond is in en op de Rots kan de eeuwigheid doorstaan. Het is niet de leer maar de Leraar waar je je leven op kunt bouwen. Mijn lichaam is mede verdeeld en krachteloos geworden doordat veel van Mijn kinderen de leer verheven hebben boven de Leraar, de gaven boven de Gever, de kerk boven haar Stichter. Herinner je dat Mijn koninkrijk niet is gelegen in woorden maar in kracht. Voordat Ik terugkom zal Ik echter alle dingen herstellen in haar oorspronkelijkheid. Ik bereid een Bruid zonder vlek of rimpel voor de Bruidegom. Laat het vuur van Mijn Geest je daarom louteren en reinigen en alles verteren wat niet van Mijn koninkrijk is. Zoals de jongelingen in ballingschap ongebonden uit het vuur tevoorschijn kwamen terwijl er een vierde man temidden van de oven was, alsook zal dit vuur alle banden waardoor je nog vastzit aan de wereld, het verleden en de duisternis verbranden en zul je een diepere openbaring ontvangen van de Messias Jezus – de vierde Man – wanneer je ervoor kiest dit vuur te omarmen en door de oven van reiniging en bevrijding te gaan.

Leg je oor te luister aan Mijn hart, net zoals Johannes zijn hoofd aan Mijn borst drukte en daardoor in staat was Mijn hartenklop te horen en de toekomst, tijden en dingen zag die nog moesten plaatsvinden. Ik verlang er naar om Mijn hart en raad aan je te openbaren, maar je moet komen naar de plaats waar Ik ben. Wees niet bang voor het vuur, het zal alleen verteren dat wat niet van Mijn koninkrijk is, het zal je heilig en rein maken zoals puur goud wat met vuur gelouterd wordt. Het vuur dat voor Mij uitgaat verteert je sterkste vijanden, de bergen zijn als was wanneer Ik Mijzelf openbaar. Wil jij die woonplaats zijn waar Ik mijzelf kan manifesteren?

Door Jefferie Lammers

Dit artikel in PDF?! Klik op de link hieronder:

Profetische impressies van een wachter op de muur – 13 – Dwars door het vuur

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme