Pro-life Cry

Pro-life

Pro-life Cry is de naam die een uitdrukking probeert te geven aan de roep uit het hart van God de Vader en Zijn kinderen voor het (ongeboren) leven. Het is tevens de naam van een tijd van aanbidding, voorbede & gebed waarin er een roep klinkt naar de hemel om een einde te maken aan de beëindiging van het leven van baby’tjes die groeien in de baarmoeders van vrouwen. Een tijd waarin we samen roepen, (aan)bidden, profeteren voor het ‘leven’, tegen de fysieke en/of geestelijke dood van (mensen)kinderen. Begin 2014 zijn we dit initiatief gestart i.s.m. Bound4Life en het Amsterdamse gebedshuis Tabernacle of the nations. Plan en visie is om vanuit de hoofdstad Amsterdam een eenparig geluid te maken, waarin alle 12 provinciën zijn vertegenwoordigd, om te gaan staan voor het LEVEN. We geloven dat wanneer we ons eenparig verootmoedigen en bidden, het aangezicht van Adonai zoeken en ons bekeren  van onze boze wegen, Hij uit de hemel zal horen, onze zonde zal vergeven en ons land zal  herstellen (2 Kron. 7:14 NBG).

De Messias Yeshua (Jezus Christus) spreekt over satan – de moordenaar van het begin – in Johannes 10 vers 10, als over een dief die komt om te stelen en te slachten en te verdelgen; maar dat Hij is gekomen, opdat wij leven hebben en overvloed. We verlangen dat dat leven weer zal beginnen te stromen in Nederland, waar we nog iedere dag 100 ongeboren levens doden door abortus. Waar de goddeloze wetgeving van abortus mede debet is voor fysieke en geestelijke dood. Waar veel vrouwen alsook mannen die zijn overgegaan tot een abortus in grote geestelijke, emotionele en psychische problemen zijn geraakt omdat zij het gebod ‘je zult niet doden’ (vaak onbewust) hebben overtreden. Ook voor hen willen op de bres staan en hen niet veroordelen, maar hen brengen naar de plaats waar het oordeel van hen kan worden afgewend en ze vergeving, genezing en herstel kunnen ontvangen. Dat de vloek zal plaatsmaken voor de zegen!

Husband forming heart-shape on pregnant wifes stomach

Gebed is de sleutel waardoor de hemel naar de aarde kan komen, gebed heeft het vermogen om een keer te brengen en het rijk der duisternis onherstelbare schade aan te brengen. Gebed & aanbidding horen bij elkaar, ze zijn één (echad) zoals een vogel twee vleugels nodig heeft om te kunnen vliegen. Abba Vader zoekt naar (aan)bidders die Hem aanbidden in geest en waarheid, die een plaats creëren waar Hij kan wonen en tronen. Het Huis van de Vader is primair een bedehuis voor alle natiën (Jes. 56:7).

Wanneer dit je aanspreekt, kom en ‘roep’ met ons mee! Voorlopig is er iedere derde zondag van de maand een ‘Pro-life Cry’ in de Tabernacle of the nations aan de Oudezijds Voorburgwal 65 in Amsterdam. Vanaf 15:30 uur ben je welkom voor een bakkie, waarna we starten om 16:00 uur tot 18:00 uur. Wanneer we een groter draagvlak krijgen kunnen we t.z.t. de tijden en momenten uitbreiden. Voor meer informatie hierover kan je een bericht achterlaten via het contact formulier.

‘He will fulfil the desire of those who worship him; he also will hear their cry and will save them’. (Ps. 145:19 LBP)

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme