Vraag over de Vredevorst en Zijn Onderwijzing

Shalom lieve mensen,

Hieronder een klein stukje wat ik in het Nederlands heb vertaald vanuit een commentaar die ik naast de parasha (schriftlezing) van deze week (week 7 – 2014) “Terumah” las en wat me enorm raakte.

Kan het niet voor mezelf houden en wil jullie daar graag deelgenoot van maken.

Bidt voor de vrede Jeruzalem……

Jefferie Lammers

***

“Het land Israel bevindt zich in het centrum van de wereld en Jeruzalem is in het centrum van het land Israel en de tempel bevindt zich in het centrum van Jeruzalem, het Heilige der Heilige is in het centrum van de tempel en de steen van het fundament waarop de wereld is gebouwd bevindt zich voor de ark ( uit: Midrash Tillin Terumah, Kedoshim). In het verlengde hiervan zou kunnen worden toegevoegd dat de zin, “Sha’alu shalom Yirushalayim”, “Bidt voor de vrede van Jeruzalem” (Psalm 122:6) eigenlijk de Messias Yeshua voorstelt. Het woord sha’alu betekent feitelijk “vragen” (zoals in het stellen van een sheilah, een vraag). Shalom is een naam van Yeshua, omdat Hij waarlijk de Sar Shalom (Vredevorst) is. Het woord Jeruzalem betekent “onderwijzing van vrede” (het “Jeru” wat aan het begin staat komt van hetzelfde grondwoord (wortel) zoals Tora, wat onderwijzing betekent), dus de zin zou kunnen worden geïnterpreteerd als “Vraag over de Vredevorst en Zijn Onderwijzing.” In elk geval, we weten dat Yeshua werkelijk de Koning van Jeruzalem is (Mat. 5:35) die spoedig terugkomt om over de hele aarde te regeren.

“Vraag over de Vredevorst en Zijn Onderwijzing”

Dit artikel in PDF?! Klik op de link hieronder:

Vraag over de Vredevorst en Zijn Onderwijzing

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme