Tabernakeltijd

Tabernakeltijd is de naam die gegeven is aan tijd(en) van fellowship, ontmoeting & (profetische) lofprijzing, aanbidding & voorbede, met als hoofddoel de Koning der koningen Yeshua de Messias (Jezus Christus) te verhogen en te eren.

Een plaats te creëren waar Hij zich kan openbaren en kan ‘tronen en wonen’ op en in de lofprijs van Zijn kinderen (Psalm 22: 4). Een plaats waar Zijn manifeste tegenwoordigheid is en waar Hij Zijn hart en wil openbaart en die gebeden worden gebeden die Hij door ons heen verlangt te bidden (Ez. 22: 30; Rom. 8: 26; Heb. 7:25). Een plaats waar we mogen zijn, worden, ontdekken al datgene Abba Vader voor ons heeft bedoeld en klaarliggen, waar we als een familie, een huis(gezin), leren om een hand en een voet voor elkaar te zijn.

We geloven in het herstel van alle dingen voordat Yeshua zal terugkomen (Mat. 17:11). Ook het herstel van het geluid van lofprijs, aanbidding en de gebeden, 24/7, overeenkomstig de orde die David, koning van Israël, instelde in en rondom de tabernakel. Het huis van de Vader is een huis van gebed & aanbidding (Jes. 56:7), dat simpelweg begint in het hart van een gelovige. Een huis waar vrijheid is, ruimte, liefde, zorg, feesten, vreugde, herstel, bevrijding, genezing, redding & hoop. Waar zonen en dochters leven in en vanuit hun van Godgegeven identiteit en bestemming om zo mede een licht voor de natiën zijn.

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme