Israël Pray & Worship Watch

Israel Pray & Worship Watch

De Israël Pray & Worship Watch, is een tijd van gebed, aanbidding en voorbede vanuit onze hoofdstad Amsterdam voor Israël, alsook voor Nederland m.b.t. onze (geestelijke) verbinding met Israël als natie.

Koning David regeerde Israel vanuit de hoofdstad Jeruzalem. Hij deed dat echter niet vanuit zijn paleis maar vanuit de tent, het huis van gebed (Jes. 56:7), die hij speciaal voor de ark van het verbond had opgericht nadat hij deze had teruggebracht. Een plaats waar de God van Israel het absolute middelpunt was, manifest aanwezig was en Hij 24/7 werd aanbeden, aangeroepen, vereerd en gezegend. Een plaats waar God sprak, gebeden hoorde en verhoorde, Hij zijn wezen, wil en plan bekend maakte en samen met en door David regeerde. Het zal op deze troon zijn waarop de Zoon van David, Yeshua de Messias voor eeuwig zal regeren.

We bevinden ons nu in  “die dag” dat God de vervallen hut van David aan het oprichten is waarover de profeet Amos (9:11-15, Hand. 15:16,17)) sprak. Er ligt een diep geheimenis en geestelijk principe verborgen in het vervullen van onze koninklijke priesterdienst (1Pet.2:9) in en vanuit dit (bede)huis, de tabernakel van David. Als ook om samen met de Koning der Koningen te leren regeren vanuit de hoofdsteden van de natiën vanuit een goddelijke verbondenheid met het land Israel en Zion, waar straks de Messias Yeshua, Jezus Christus, de wereld zal regeren en onderwijzen.

Alle dingen centreren zich uiteindelijk rondom Israël waar spoedig de Messias Koning & Bruidegom Yeshua, Jezus Christus, zal terugkomen. Het uiteindelijke middelpunt van het universum is de heilige berg waarop Jeruzalem is gegrondvest. Belangrijk echter is ook de plaats die Nederland daarin heeft en inneemt, dat zij als natie op de juiste wijze is verbonden, het plan wat Adonai heeft in deze laatste uren en verstaat en weet “hoe laat het is” op Gods klok en agenda. Om van daaruit door Gods Geest mee te bewegen, te (aan)bidden, de shofar te blazen en datgene te doen wat de Vader spreekt.

***

Kom, vanuit alle provinciën van Nederland, kom vanuit de natien en (aan)bid mee in en vanuit onze hoofdstad Amsterdam!

***

Wanneer: Ieder eerste zondagmiddag van de maand
Aanvang: 14:00 uur (vanaf 13:30 uur inloop en welkom voor bakkie thee/koffie)
Adres: Tabernacle, Oudezijds voorburgwal 65, 1012EK Amsterdam

***

Tabernacle of David

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme