Categorie: Updates

Hier kunt u het laatste nieuws over Davids Tabernakel lezen.
Wilt u deze updates graag via de mail ontvangen?! Stuur dan een bericht via contact.

Update april – PESACH 2017

Shalom lieve mensen, hier de update voor de maand april. PESACH. “Bewaak de maand van de Aviv, de korenaar: klaarmaken zul je dan een pesach (paasoffer) voor de Ene, je God; want: in de maand van de Aviv heeft de Ene, je God, je uitgeleid uit Egypte, ’s nachts”. (NRD Deut 16:1)…

Update februari & maart 2017

Shalom lieve mensen, hier de update voor de maanden februari & maart. Pro-life Cry: Met het oog op de komende verkiezingen 15 maart aanstaande is het van levensbelang dat we in en met onze gebeden en het “roepen naar de hemelen” een keren van het lot, een “Purim” m.b.t. het doden van ongeboren leven bewerken…

Profetische update 2017

Shalom lieve mensen, hier een profetische update m.b.t. dit kalenderjaar 2017. Eind januari j.l. hebben we samen met een aantal “Tabernakelaars” drie dagen van (aan)bidden & vasten apart gezet om te “horen” of Abba Vader specifieke dingen m.b.t. het kalenderjaar 2017 wilde spreken…

Extra update januari 2017

Sabbat shalom lieve mensen, hier een extra update voor januari. Celebration netwerk huisgemeenten – A.s. sabbat is de celebration op het wellicht bekende adres aan de Talmaweg 121, Stefanuskerk (van de Nazarener) in Dordrecht…

Update januari 2017

Shalom lieve mensen, hier de eerste update van het kalenderjaar 2017, januari. Hoewel Gods kalender een totaal andere is als de kalender die we aanhouden in Nederland en de rest van de wereld, was het op zijn minst zeer opmerkelijk te noemen dat de maand december parallel liep met de Hebreeuwse maand Kislev…

Update december 2016

Shalom lieve mensen, hier de update voor de maand december. “Toen kwam het Vernieuwingsfeest te Jeruzalem; het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo”. (Joh 10:22, 23)…

Update november 2016

Shalom lieve mensen, hier de update voor de maand november. Met het vieren van het laatste najaarsfeest, Succoth, het Loofhuttenfeest afgelopen eind oktober, wordt de cyclus van Gods gezette tijden, de moadim, beëindigd…

Update oktober 2016

Sabbat shalom lieve mensen, hier de update voor de maand oktober. Vanuit de (algemene) Hebreeuwse kalender bezien bevinden we ons in een bijzondere tijd in de aanloop van de Bijbelse najaarsfeesten; Yom teruah (het Bazuinenfeest), Yom Kippur (Grote Verzoendag) en Succoth (Loofhuttenfeest)…

Update september 2016

Sabbat shalom lieve mensen, hier de update voor de maand september. Israël Pray & Worship Watch: Zoals we op de thermometer kijken wanneer we willen weten welke temperatuur het is, alsook geldt dat geestelijk gezien wanneer we kijken naar Israel en de ontwikkelingen die zich daarin en daaromheen afspelen…

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme