Home

Shalom, welkom op de site van Davids Tabernakel

Met het verlangen en geloof dat deze site de bezoek(st)er zal helpen om het (Vader)hart van God de Schepper te ‘horen’ en beter te leren ‘kennen’, is deze gecreëerd.

Langs de digitale snelweg van het internet, waar een veelheid van beelden, woorden en geluiden de ether vullen, wil Davids Tabernakel een plaats zijn waar God, die zich heeft geopenbaard door Yeshua de Messias (Jezus Christus), kan worden ‘gevonden’ en ‘gehoord’.

Een plaats die bijdraagt aan het herstel van alle dingen voordat Yeshua terugkomt, waarbij de wederoprichting van de hut van David, Davids Tabernakel een onderdeel is           (Amos 9:11-15; Handelingen 15:16-17) van het herstel van Zijn Huis en Koninkrijk.

***

We wensen u Abba’s rijke shalom toe!

Namens hen die zich verbonden weten met Davids Tabernakel, 

Jeffrey Lammers

Davidstabernakel.nl © 2013 Frontier Theme